Krovinio draudimas pagal “Institute Cargo Clauses” (ICC) A,B,C sąlygas

2019 kovo, 27

maritime disaster

Pagrindinis  mūsų  rūpestis – klientų krovinius pervežti kokybiškai ir laiku. Plečiantis krovinių gabenimo maršrutams, kroviniai iki galutinio pristatymo adreso gali keliauti net keliomis transporto priemonėmis. Tad rizika, susijusi  su jų transportavimu ir galimais praradimais vis didėja.

Siekiant sėkmingai vykdyti savo įsipareigojimus klientams ir sumažinti nuostolius, galinčius atsirasti dėl gabenamo krovinio sugadinimo ar praradimo, esame apsidraudę vežėju civilinės atsakomybės draudimu. Vertinant praktinius aspektus, susijusius su pervežamo krovinio praradimo ar sugadinimo nuostolių atlyginimu, civilinės atsakomybės draudimas ne visada 100 proc. padengia atsiradusius nuostolius. Todėl savo klientams, gabenantiems didelės vertės ir svarbos krovinius, siūlome patikimą sprendimą – krovinių draudimą ICC (A,B,C) sąlygomis. Krovinių draudimas suteikia visapusišką apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą kroviniams gabenamiems sausumos, jūrų, geležinkelio bei oro transporto priemonėmis.

Krovinių draudimo sąlygos (A,B,C) priklauso nuo krovinio rūšies. Gali būti taikomas  visai krovinio vertei ir deklaruotiniems galimiems papildomiems nuostoliams atlyginti, kurie gali įtraukti muito, pervežimo, vertinimo, dokumentacijos ir kitus susijusius mokesčius bei išlaidas, atsirandančias iš dalies arba visiškai praradus krovinį.

 

Draudimo naudos:

–       Galioja visoms transporto rūšims.

–       Nuostolių atlyginimas skaičiuojamas nuo krovinių vertės.

 

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimas atlygina nuostolius apdraustą krovinį praradus ar apgadinus dėl toliau išvardintų įvykių, jei sutartyje nenurodyta kitaip:

Atskiros krovinio praradimo arba sugadinimo aplinkybės ICC A sąlygos ICC B sąlygos ICC C sąlygos
Užplaukimas ant seklumos, įstrigimas, nuskendimas, apvirtimas arba kitoks panašus įvykis TAIP TAIP TAIP
Žemės transporto apvirtimas arba nuvirtimas TAIP  TAIP TAIP
Laivų su kitu arba kitokių transporto priemonių susidūrimas TAIP TAIP TAIP
Susidūrimas su bet kuo kitu nei kita transporto priemonė (išskyrus vandenį) TAIP TAIP TAIP
Priverstinis iškrovimas uoste TAIP TAIP TAIP
Ugnis arba sprogimas TAIP TAIP TAIP
Žemės drebėjimas, ugnikalnio išsiveržimas ar žaibo iškrova TAIP TAIP NE
Piktavališka trečiųjų asmenų veika TAIP NE* NE*
Vagystė ar vagiliavimas TAIP NE NE
Bendroji avarija TAIP TAIP TAIP
Priverstinis išmetimas už borto TAIP TAIP TAIP
Nuplovimas už borto TAIP TAIP NE
Karo, riaušių ir streiko rizika NE* NE* NE*
Piratavimas TAIP NE NE
Vandens prasiskverbimas į laivą, saugojimo vietą, konteinerį ar kitą pervežimo vienetą TAIP TAIP NE
Praradimas kraunant/iškraunant (tik visiško praradimo atveju) TAIP** TAIP NE
Visos kitos fiziško krovinio netekimo arba praradimo rizikos, kurios neaptartos TAIP NE NE

* – Gali būti sutarta papildomai; **- Galioja ir dalinio netekimo ar pažeidimo atveju.

Mūsų darbuotojai, įvertinę jūsų įmonės poreikius, parinks tinkamiausias krovinio draudimo sąlygas, tad jums nereikės papildomai kreiptis į draudimo kompanijas.

Pateikite užklausą dėl krovinio draudimo dabar:

info@tlclogistics.lt